Οκτ 02 2013

Φοίτηση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1. ΕΠΑΡΚΗΣ

Α) Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει συνολικά τις εξηντα τεσσερις (64).

Β) Αν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες. ( 50 δικαιολογημένες – 64 αδικαιολόγητες)

Γ) Με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων χαρακτηρίζεται επαρκής η φοίτηση μαθητή ο οποίος σημείωσε περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες και όχι πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων (164), με τη προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή σχολιατρική υπηρεσία ή από οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό που να πιστοποιούν το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας , έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιωτάτη.

Δ) Στη περίπτωση μαθητών αθλητών που συμμετέχουν σε συγκεκριμένες διοργανώσεις με βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού . Οι πραγματοποιούμενες απουσίες θεωρούνται ως μη γενόμενης

 

2. ΕΛΛΙΠΗΣ

(Ο μαθητής προσέρχεται σε εξέταση όλων των μαθημάτων το Σεπτέμβριο)

Α) Αν το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) και όχι πέρα των εκατόν εξηντατεσσάρων (164), από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από γιατρό .

Β) Με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων χαρακτηρίζεται ελλιπής η φοίτηση μαθητή ο οποίος σημείωσε περισσότερες από εκατόν εξηντατέσσερις (164) απουσίες και όχι πέρα των διακοσίων δεκατεσσάρων (214), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται ως ανωτέρω , έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιοτάτη.

 

3. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

Αν το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64) και δεν εμπίπτει σε καμία από τις προηγούμενες περιπτώσεις

 

7 Σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση