Ανακοίνωση για παραλαβή Ελέγχου Επιδόσεως Α΄Τριμήνου

Προς τους κ.κ. Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητριών και των μαθητών όλων των τμημάτων του Γυμνασίου μας.

Αγαπητοί Γονείς,

την Πέμπτη 18/12/2014 στις 17:00 για τους γονείς της Α΄ Γυμνασίου και στις 18:00 για την Β΄ και  Γ΄ Γυμνασίου καλείστε να επισκεφθείτε το Σχολείο για να ενημερωθείτε από τη Διεύθυνση και τους Καθηγητές των παιδιών σας για την πρόοδο, την επίδοση στα μαθήματα, τη συμπεριφορά τους και να παραλάβετε τον Έλεγχο Επιδόσεως Α΄ Τριμήνου.

Σας ενημερώνουμε ότι την ίδια μέρα το πρωί θα πραγματοποιηθεί τις δύο πρώτες διδακτικές ώρες  Εκκλησιασμός των παιδιών μας στο Ναό του Αγίου Γεωργίου.

                                                                                                                                                                                                                    Ο Διευθυντής

                                                                                                                                                                                                        Νικόλαος Χατζόγλου