Απλές προσομοιώσεις για διάφορα μαθήματα

Εφαρμογές στο διαδίκτυο που αφορούν συγκεκριμένο θέμα σε ένα μάθημα, όπως παραδείγματα στα μαθηματικά για  τα κλάσματα ή τους μεικτούς αριθμούς, όπου με εικόνες, βίντεο, κουίζ  επιτυγχάνεται πληρέστερη κατανόηση των εννοιών.