ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε καθημερινά την ιστοσελίδα του σχολείου στη διεύθυνση

http://6gym-chalk.eyv.sch.gr/ ,

για να ενημερώνεστε για τις επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 που

στέλνονται στις σχολικές μονάδες από τα αρμόδια Υπουργεία.