Η UNESCO δια των εκπροσώπων της στον Όμιλο Σερρών για την UNESCO και η
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών δια της Υπευθύνου Σχολικών
Δραστηριοτήτων προκηρύσσουν τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας (μόνο ποίημα)
με τίτλο:
«Ποιητικός Περίπατος Αμφίπολης»
Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν
την τεράστια ιστορία της Αμφίπολης μέσα από καλλιτεχνική έκφραση, και να
αυξηθεί η επισκεψιμότητα των μαθητών της χώρας στην παγκοσμίως γνωστή Αμφίπολη.

Παρακαλούμε τη συσχέτιση των ποιημάτων με το θέμα, του οποίου το φάσμα
καλύπτει κάθε ποιητική έκφραση για την τοποθεσία, τη μυθολογία ή την ιστορία
της Αμφίπολης. Ποιήματα εκτός θέματος θα απορρίπτονται από την διαγωνιστική
διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://myfiles.sch.gr/server/get/dd6ae7db875a34aea8bca8c51c5b0b2a1