Οι καθηγητές Γαλλικής γλώσσας  της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  της  Εύβοιας παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Μαΐου  2018,  στο   6ο Γυμνάσιο Χαλκίδας,  από τον Σχολικό Σύμβουλο Γαλλικής Γλώσσας κ. Στέλιο Μαρκαντωνάκη.                                                                                                                    Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν ενημέρωση για τα «Νέα  προγράμματα σπουδών  Ξένων γλωσσών-Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών».   

      Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου  παρουσιάστηκαν:                                                                                 

  • η φιλοσοφία και το περιεχόμενο του ΕΠΣ-ΞΓ αλλά και ο τρόπος εφαρμογής του στην τάξη με βάση τους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας, σύμφωνα με την εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ).
  • η ανάγκη προσαρμογής  της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του εκπαιδευτικού υλικού  με βάσει τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο μάθημα της ξένης γλώσσας     
  • η σύνδεση της εκμάθησης της ξένης γλώσσας στο Δημόσιο σχολείο με την  πιστοποίηση της
  • ο σχεδιασμός  γραπτών δοκιμασιών αξιολόγησης 

            Στη συνέχεια ο Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας κ. Στέλιος Μαρκαντωνάκης, βράβευσε τους  μαθητές των Γαλλικών της  Γ΄ τάξης του 6ου Γυμνασίου   για τη δημιουργία με την οποία συμμετείχαν στον διαγωνισμό Γαλλοφωνίας  2018.  

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ