Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολικού έτους 2021-22

Ανακοινώσεις

Σε συνέχεια της Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μας μονάδας για το σχολικό έτος 2021-22, δημοσιεύεται η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, υπεύθυνο για το σχολείο μας:Λήψη αρχείου

Περισσότερα και συνεχή ενημέρωση για τις διαδικασίες αξιολόγησης της σχολικής μας μονάδας, θα βρείτε στο πεδίο Το Σχολείο μας/Εσωτερική Αξιολόγηση.