Εγγραφές σχολικού έτους 2023-2024

8 Μαίου – Προεργασία εγγραφών – ΥΔ Γονέων-Κηδεμόνων ποιος θα κάνει την εγγραφή;
27 Ιουνίου – Ειδοποίηση για έναρξη e-eggrafes
27 Ιουνίου – Ενημέρωση για τις διαδικασίες στο  e-eggrafes
29 Ιουνίου – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2023-2024
29 Ιουνίου – Ηλεκτρονική αποστολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγραφής
12 Ιουλίου – ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2023 [σύνοψη: ενέργειες για την ολοκλήρωση της εγγραφής]
20 Ιουλίου – ΚΛΗΡΩΣΗ για Α τάξη – ενημέρωση αποτελέσματος

β΄φάση
Εγγραφές μαθητών στα ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ

από 01-09-23 έως 05-09-23

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

 

Από την 1η  Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 07.00 έως την 5η  Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ – ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, σε λειτουργούντα τμήματα.

Από την 11η  Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 έως τη 15η  Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής – ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Η έγκριση των εκπρόθεσμων εγγραφών πραγματοποιείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι/ες εκτυπώνουν την Ηλεκτρονική Αίτηση και την καταθέτουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, προκειμένου ο/η τελευταίος/α να τα αποστείλει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr