8_ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022-2023

coming soon

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021-2022

—————————————————————————————
Εξεταστέα ύλη Α΄& Β΄τάξεων (τράπεζα θεμάτων)

Εξεταστέα ύλη Γ΄τάξης
—————————————————————————————-