Πολιτιστικά Προγράμματα

Στο σχολείο πραγματοποιούνται πολιτιστικά προγράμματα με τη συμμετοχή των καθηγητών και της μαθητικής κοινότητας.