Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών – μαθητριών μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος κατόπιν κλεισίματος ραντεβού με τη γραμματεία του σχολείου.