Μαθητεία 2021-22

Οριστικοί Πίνακες Μαθητείας
Οδηγίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων εγγραφής

    Από σήμερα 9-11-2021, ξεκινά η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής από τους επιτυχόντες. 
                   Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12-11-2021.

   Κατά την εγγραφή τους, οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να καταθέτουν υπογεγραμμένα την υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση εγγραφής, που παράγονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα, καθώς και φωτοαντίγραφο αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα – διαβατήριο). Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν κατά την υπογραφή της σύμβασης Μαθητείας.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου