Το πινγκ-πονγκ μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα κάθε σχολείου (σχολ. έτος 2015-16)Λήψη αρχείου