Λετονία Ρίγα – Latvia Riga 2015

100 0467 1 100 0482 1 100 0483 1 100 0484 1 100 0486 1 100 0488 1 100 0512 1 100 0513 1 100 0527 1 100 0528 1 100 0529 1 100 0530 1 100 0531 1 100 0590 1 CAM00937 1 CAM00938 1 CAM00939 1 CAM00965 1 DSCN2609 1 IMG 20150623 111715 1 IMG 20150623 111940 1 IMG 20150624 164530 1 IMG 20150625 144106 1 IMG 20150625 145543 1 IMG 20150625 150306 1 IMG 20150625 155903 1 P6210718 1 P6230165 1 P6230166 1 P6230836 1 P6230840 1 P6230841 1 P6230876 1 P6240217 1 P6250246 1 P6250249 1 P6250254 1 P6250260 1 P6250263 1 P6250269 1 P6250280 1 P6271082 1 035 1 093 1 178 1 405 1 511 1 514 1 562 1 567 1 619 1

Innovation in Education

Φορέας European Educational Circle

Ρίγα, Λετονία

20-27 Ιουνίου 2015

Συμμετέχοντες καθηγητές:

Αγαπάκης Δημήτριος

Αρχοντάκης Κωνσταντίνος

Χατζηπαναγιώτης Αλέξανδρος

Φανουράκη Μαρία

Ζερβάκη Κωνσταντίνα

Καπρή Αναστασία

Κηπαράκη Μαρία

Μαστοράκη Ειρήνη

Μαστραντωνάκη Μαρία

Μιχαηλίδη Αφροδίτη

Σαβιολάκη Μαρία

Σταματουλάκης Μιχαήλ