Γερμανία-Δρέσδη Germany – Dresden 2018 (μαθητές – students)

WBS TRAINING AG in Dresden from 18-03-2018 until 31-03-2018
Project:6o EPA.L IRAKLIOU – Sustainable School With Cutting Edge Technology
Project Number: 2017-1-EL01-KA102-36025

 

Alternative And Renewable Energy Sources

Φορέας WBS Training

Δρέσδη, Γερμανία

18/3 – 1/4/2018

15 μαθητές με συνοδούς καθηγητές τους

Χατζηπαναγιώτης Αλέξανδρος

Μιχαηλίδη Αφροδίτη