Γερμανία – Δρέσδη Germany – Dresden 2017

 

WBS TRAINING AG in Dresden from 26-11-2017 until 09-12-2017
Project: 6o EPA.L IRAKLIOU – Sustainable School With Cutting Edge Technology
Project Number: 2017-1-EL01-KA102-36025

Alternative And Renewable Energy Sources

Φορέας WBS Training

Δρέσδη, Γερμανία

26/11 – 9/12/2017

Συμμετέχοντες καθηγητές:

Αρχοντάκης Κωνσταντίνος

Χατζηπαναγιώτης Αλέξανδρος

Κηπαράκη Μαρία

Μιχαηλίδη Αφροδίτη

Αντιφιλιώτη Σταυρούλα

Μπίρμπα Ελισάβετ

Καπρή Αναστασία

Πετράκη Αναστασία