Σλοβενία – Λιουμπλιάνα Slovenia – Ljubljana 2014

Teaching Creativity in Schools, inspired by Edward de Bono

Φορέας Skupina Primera

24 – 28 Νοεμβριου 2014

Ljubljana, Slovenia

Συμμετέχοντες καθηγητές:

Αρχοντάκης Κωνσταντίνος

Κηπαράκη Μαρία

Φουντουλάκη Μαρία

Καπρή Αναστασία

Χατζηπαναγιώτης Αλέξανδρος

Μιχαηλίδη Αφροδίτη