Άρθρα με ετικέτα Βυζάντιο

Βυζαντινή Θεσσαλονίκη – Ε2

Μια ομαδική εργασία από το Ε2: Oι μαθητές και μαθήτριες  σύλλεξαν πληροφορίες και εικόνες για κάποιο από τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης, έφτιαξαν ξεχωριστές παρουσιάσεις και αποφάσισαν όλοι μαζί το πρότυπο της συνολικής παρουσίασης. Μια ομάδα σύνδεσε τα αρχεία, έφτιαξε τα περιεχόμενα, έκανε τους συνδέσμους και η εργασία ολοκληρώθηκε. ΒΥΖΑΝΤΙΝΆ ΜΝΗΜΕΙΑ More PowerPoint presentations from […]

Βυζαντινή Θεσσαλονίκη

Μια ομαδική εργασία από το Ε1: Όλοι οι μαθητές σύλλεξαν πληροφορίες και εικόνες για κάποιο από τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια έφτιαξαν μια παρουσίαση στο OpenOffice και αποφάσισαν όλοι μαζί το πρότυπο της παρουσίασης. Συνδέσαμε τα αρχεία, μια άλλη ομάδα έφτιαξε τα περιεχόμενα, κάποια άλλη έκανε τους συνδέσμους και η εργασία ολοκληρώθηκε. Χρειάστηκε […]