ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ 2020-21

Αγαπητοί γονείς

Προκειμένου να προγραμματίσουμε έγκαιρα τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος, για το νέο σχολικό έτος 2020-2021,  σας στέλνουμε έντυπο

Αίτησης –  Δήλωσης και παρακαλούμε, αφού διαβάσετε  προσεκτικά τα παρακάτω, όσοι ενδιαφέρεστε, να μας στείλετε την αίτηση (μία για το κάθε παιδί)  μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως 05/06/2020 στο μέιλ του Σχολείου 6dimsyke@sch.gr

Να σας υπενθυμίσουμε ότι:

  1. Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.
  2. Η δηλωθείσα ώρα  αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
  3. Το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει και παραμένει το ίδιο μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους
  4. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται: α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας. β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων, τρίτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους, πρόσφυγες κλπ).
  5.  Στο τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών (7:00-8:00)  δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. Όσοι γονείς επιθυμούν, θα πρέπει να επιλέξουν το ναι στην αίτηση στο σχετικό πεδίο.

Αφήστε μια απάντηση