Παιχνίδι Ρόλων «Τι κάνω για τα περιβαλλοντικά θέματα της γειτονιάς μου»

Τα παιδιά παίζουν ένα παιχνίδι ρόλων - Τα Πουλιά απέναντι από τους Κυνηγούς

Την τελευταία μέρα του προγράμματος μας παίξαμε ένα παιχνίδι ρόλων όπου αντιμετωπίσαμε πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής μας.
Το σενάριο περιλαμβάνει πουλιά, κυνηγούς, παγιδευτές, μηχανικούς και εργολάβους, δημοτικές αρχές και φυσικά τους πολίτες που συνειδητοποιούν τα προβλήματα και ενδιαφέρονται να βρούν τρόπους αντίδρασης. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες που αντιστοιχούν στους παραπάνω ρόλους και βάσει του σεναρίου κάνουν διάλογο μεταξύ τους εκφράζοντας τα συναισθήματα τους, τα επιχειρήματά και τις ιδέες τους για το τι πρέπει να κάνουμε.
Η άσκηση ήταν δύσκολη, όπως άλλωστε είναι δύσκολη η πραγματικότητα. Τα παιδιά αντέδρασαν με ποικίλο τρόπο στην πρόκληση να πάρουν τη θέση όλων των παραπάνω πρωταγωνιστών. Αίσθησή μας είναι ότι αντιλήφθηκαν το θέμα και τη σημασία του, ότι ένιωσαν συναισθήματα και εκφράστηκαν ανάλογα.
Το τέλος του προγράμματος βρήκε τα παιδιά αντιμέτωπα με την σκληρή πραγματικότητα και την ευθύνη μας απέναντι στα άγρια ζώα.

Μια τελευταία ματιά
Ήταν ένα πρόγραμμα που είχε πολλούς και δύσκολους στόχους, είχε ποικιλία δράσεων αλλά κυρίως είχε μεράκι. Ελπίζουμε να έδωσε στα παιδιά όχι μόνο γνώση αλλά και συναίσθημα και κυρίως ελπίδα ότι μπορούμε και μεις να δράσουμε και να συνεισφέρουμε στο περιβάλλον και στην άγρια πανίδα.

Παιχνίδι ρόλων - Οι ομάδες καταγράφουν τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους και τα επιχειρήματά τους

Παιχνίδι ρόλων - Δουλειά στις ομάδες

Παιχνίδι ρόλων - Τα Πουλιά παρουσιάζουν τις θέσεις τους

Αφήστε μια απάντηση