Ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη από το Ε2

Ομαδικές εργασίες για τα ρωμαϊκά μνημεία της Θεσσαλονίκης από το Ε2.

Τα παιδιά ετοίμασαν παρουσιάσεις για κάποιο από τα μνημεία της πόλης. Ενώσαμε τις εργασίες σε τρεις τελικές ομαδικές δουλειές. Κάθε ομάδα αποφάσισε και εφάρμοσε το πρότυπο που ήθελε και ολοκλήρωσε τις εργασίες:

Ρωμαϊκά μνημεία Θεσσαλονίκης1

More PowerPoint presentations from khatziar

Ρωμαϊκά μνημεία Θεσσαλονίκης2

More PowerPoint presentations from khatziar

Ρωμαϊκά μνημεία Θεσσαλονίκης3

More PowerPoint presentations from khatziar

Αφήστε μια απάντηση