Ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη

Τα παιδιά του Ε1 ετοίμασαν παρουσιάσεις για τα ρωμαϊκά μνημεία της Θεσσαλονίκης.
Χωρισμένοι σε 10 υπολογιστές ετοίμασαν τις παρουσιάσεις τους για τα 5 ρωμαϊκά μνημεία. Οι εργασίες αυτές ενώθηκαν σε δύο τελικές ομαδικές παρουσιάσεις όπου τα παιδιά εφάρμοσαν το δικό τους πρότυπο.

Ρωμαική Θεσσαλονίκη 1

More PowerPoint presentations from khatziar

Ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη 2

More PowerPoint presentations from khatziar

Αφήστε μια απάντηση