Η άγρια ζωή στις πόλεις

Ακολουθεί ένα φύλλο εργασίας για να ψάξουμε και να γνωρίσουμε ποια είναι τα άγρια ζώα που ζουν κοντά μας:

1. Περιηγηθείτε στις σελίδες και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Πόλεις και πουλιά

Ζώντας με τα άγρια ζώα στην… πόλη

α) Καταγράψτε είδη πουλιών και ζώων που συναντάμε στις πόλεις (σε κείμενο Word)

β) Ποια προβλήματα συναντούν τα  άγρια ζώα  στην πόλη;

γ) Τι θα μπορούσαμε να κάναμε;

2. Διαβάστε το άρθρο

Τα πουλιά των πόλεων έχουν μεγαλύτερους εγκεφάλους!

Τι ανακάλυψαν οι ερευνητές;

Αφήστε μια απάντηση