Βυζαντινή Θεσσαλονίκη

Μια ομαδική εργασία από το Ε1:
Όλοι οι μαθητές σύλλεξαν πληροφορίες και εικόνες για κάποιο από τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια έφτιαξαν μια παρουσίαση στο OpenOffice και αποφάσισαν όλοι μαζί το πρότυπο της παρουσίασης.
Συνδέσαμε τα αρχεία, μια άλλη ομάδα έφτιαξε τα περιεχόμενα, κάποια άλλη έκανε τους συνδέσμους και η εργασία ολοκληρώθηκε.
Χρειάστηκε τέλος να μετατρπεί σε Powerpoint (!) για να φορτωθεί στο authorstream.com

Bυζαντινή Θεσσαλονίκη

More PowerPoint presentations from khatziar

Αφήστε μια απάντηση