Ωράριο λειτουργίας

Το σχολείο μας λειτουργεί με το παρακάτω ωράριο:

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

07:00 – 07:15

15’

Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης

07:15 – 08:00

45’

Προαιρετική Πρωινή Ζώνη

ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08:00 – 08:15

15’

Υποδοχή μαθητών

08:15 – 09:40

85’

1η διδακτική περίοδος

09:40 – 10:00

20’

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:00 – 11:30

90’

2η διδακτική περίοδος

11:30 – 11:45

15’

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:45 – 12:25

40’

5Η διδακτική ώρα

12:25 – 12:35

10’

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:35 – 13:15

40’

6η διδακτική ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13:15 – 13:20

5’

Αποχώρηση μαθητών/τριών του υποχρεωτικού προγράμματος.

Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

13:20 – 14:00

40’

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Σίτιση – χαλάρωση

14:00 – 14:15

15΄

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:15 – 15:00

45΄

2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Μελέτη-Προετοιμασία

15:00 – 15:15

15΄

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:15 – 16:00

45΄

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Μελέτη-Προετοιμασία

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)