Διαδραστική κάρτα Χριστουγέννων από τους μαθητές της ΣΤ2 τάξης

Διαδραστική κάρτα Χριστουγέννων από τους μαθητές της ΣΤ2 τάξης

(κλικ στις χριστουγ. μπάλες)