28η Οκτωβρίου 1940

Οι μαθητές/τριες του σχολείου τίμησαν το έπος του 40!