Εκπαιδευτική Δράση

Οι μαθητές/τριες της  Δ΄τάξης ξενάγησαν  μαθητές/τριες της Γ΄και Δ’ τάξης του 2ου Δημ. Σχολ. Κιάτου στο σχολείο μας και στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας !

Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης ξενάγησαν μαθητές/τριες της Γ’ & Δ’ τάξης του 2ου Δημ. Σχολείου Κιάτου στο σχολείο μας και στο ιστορικό κέντρο της πόλης!