ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22.ΕΝΤΥΠΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο που λάβαμε σήμερα, οι εγγραφές για την Α΄ Δημοτικού του σχολείου μας, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν από τη

Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 έως και την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

 Οι εγγραφές θα γίνονται με ραντεβού που θα κλείσετε στο 26310 22122 και με την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

Στην Α΄ Δημοτικού γράφονται τα παιδιά που γεννήθηκαν  από 1-1-2015 μέχρι και 31-12-2015.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

  1. Επίδειξη Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια ή προσκόμιση άλλου στοιχείου. Πέρα από την επίδειξη του βιβλιαρίου θα σας παρακαλούσαμε να μας φέρετε φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου που εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού καθώς και όλων των σελίδων με τα εμβόλια.
  2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το Δελτίο Υγείας, συμπληρώνεται από παιδίατρο, ισχύει για 3 έτη και μπορεί να κατατεθεί στο σχολείο μέχρι και 17/9/2021.Για να είναι το παιδί σας καλυμμένο ολόκληρο το τρίτο έτος, σας προτείνουμε να συμπληρώσετε το Δελτίο Υγείας μετά τις 20/6/2021 και να το φέρετε με την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβρη.
  3. Λογαριασμό (ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ) στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας ή φωτοτυπία συμβολαίου μίσθωσης με το έντυπο ηλεκτρονικής κατάθεσής του ή έντυπο Ε1.
  4. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου.

Για την εγγραφή των παιδιών σας επίσης θα συμπληρώσετε τα παρακάτω έντυπα, που θα υπάρχουν σε φωτοτυπία από 01/03/2021 και στο σχολείο:

  • Την αίτηση Υπεύθυνη δήλωση, που προβλέπεται από το Π.Δ.
  • Αναλυτικό πίνακα στοιχείων και παρακαλούμε να τον φέρετε συμπληρωμένο με την εγγραφή. Τα στοιχεία που αναγράφονται δεν κοινοποιούνται πουθενά.
  • Αίτηση-Δήλωση γονέα για τη συμμετοχή ή όχι των παιδιών σας στο πρόγραμμα του ολοήμερου.

Περισσότερες λεπτομέρειες ακολουθούν στην εγκύκλιο.Λήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση