ΠΡΟΣΟΧΗ- ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το υπ΄Αριθμ Πρωτ.: 40209/Δ1 έγγραφό του, μας καλεί να σας κοινοποιήσουμε την παρακάτω επιστολή που αφορά τα  προσωπικά σας δεδομένα (e-mail), τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά  και να ενημερωθείτε.Λήψη αρχείου

 

Αφήστε μια απάντηση