Εγγραφή μαθητών/μαθητριών στην Πρωινή Ζώνη και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023

Για την εγγραφή των μαθητών και μαθητριών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού στην Πρωινή Ζώνη (07:00 έως 08:00) ή/και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:15 έως 15:00 ή 13:15 έως 16:00) της επόμενης σχολικής χρονιάς 2022-2023, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε στο e-mail του Σχολείου μας

mail@6dim-koryd.att.sch.gr

ή όπως στείλετε με  τα  παιδιά σε εμάς (έως και την Παρασκευή 15/04/2022) τη σχετική αίτηση.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε την επιθυμητή ώρα αποχώρησης: 15:00 (στη λήξη της πρώτης μετά τη σίτιση διδακτικής ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος) ή  16:00 στη λήξη της δεύτερης διδακτικής ώρας.

Στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (07:00 – 08:00) δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, οπότε για να συμμετέχει παιδί στην Πρωινή Ζώνη πρέπει να εγγραφεί υποχρεωτικά στο Ολοήμερο. Λήψη αρχείου

Η αίτηση σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο xls) ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022-2023

 

 

Δημοσιεύθηκε στην ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση