Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  53476/ΓΔ4/04-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1171 τ. Β/04-04-2017) οι μαθητές της Στ΄ τάξης θα διδαχθούν στο Γυμνάσιο τη δεύτερη ξένη γλώσσα που έχουν επιλέξει και διδάσκονται από την Ε΄ Δημοτικού (γαλλικά ή γερμανικά). Σχετική βεβαίωση θα αποσταλεί στα Γυμνάσια από τους Διευθυντές των Σχολείων μαζί με τους τίτλους σπουδών των μαθητών στη λήξη του διδακτικού έτους.

Αν κάποιος γονέας θέλει να επιλέξει στην Α΄ Γυμνασίου διαφορετική δεύτερη ξένη γλώσσα (τα γερμανικά αντί των γαλλικών ή τα γαλλικά αντί των γερμανικών) μπορεί να υποβάλει σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 4η Ιουνίου 2021 στη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής.

Η αίτηση αυτή θα αποσταλεί από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο εγγραφής του μαθητή.

Δημοσιεύθηκε στην ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση