Εγγραφές μαθητών της Α΄ τάξης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

ΠΟΤΕ; Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών / μαθητριών που θα φοιτήσουν στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2021-2022, αρχίζουν την Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021 και λήγουν την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

 

 

ΠΟΙΟΙ; Φέτος, στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν υποχρεωτικά παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2015 μέχρι και 31-12-2015

 

Α.  Υποβάλλονται κατά την εγγραφή :
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Θα την παραλάβετε από το Σχολείο και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία
2. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου Θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο
3. Αποδεικτικό Διεύθυνσης Κατοικίας Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ. συμβόλαιο, λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας, λογαριασμός τηλεφώνου, φορολογική δήλωση)
4. Βιβλιάριο Υγείας Φωτοτυπία των σελίδων εμβολιασμού του μαθητή ή άλλο στοιχείο από το οποίο προκύπτει πως έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια και είναι ενταγμένα στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών
5. Ατομικό Δελτίο Υγείας Συμπληρώνεται από κρατικό νοσοκομείο ή από ιδιώτη παιδίατρο. Κατεβάστε το έντυπο εδώ!
Β. Απαιτείται για την εγγραφή :
6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό γέννησης Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Σχολείο
Γ. Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
7. Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση
8. Σε περίπτωση μαθητών-τριων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ.  ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής
9. Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης)

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Οι αλλοδαποί μαθητές, εγγράφονται στην Πρώτη Τάξη,προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης  ή ομοειδές πιστοποιητικόεπίσημα μεταφρασμένο,χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών

 θα πραγματοποιηθούν

στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου

καθημερινά από τις 10:00 έως τις 13:00. 

Είσοδος από τη βόρεια πύλη στο γήπεδο μπάσκετ των 88 στρεμμάτων.

Η προσέλευση των γονέων / κηδεμόνων παρακαλούμε όπως λαμβάνει χώρα μόνο με ραντεβού (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-4949032) προκειμένου να τηρηθούν τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού (χρήση μάσκας, αντισηψία χεριών, χρήση δικού σας στυλό)  όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ).

(https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/)

Επισημαίνουμε πως οι εγγραφές μαθητών/τριών στα συστεγαζόμενα Σχολεία (όπως στο συγκρότημα των 6ου και 8ου Δημοτικών Σχολείων Κορυδαλλού) πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α)Κατά τις εγγραφές των μαθητών/τριών τα συστεγαζόμενα Σχολεία θεωρούνται ως ένα Σχολείο.

 

Δημοσιεύθηκε στην ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση