Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα

ΘΕΜΑ:   «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο

                   για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα».

        ΣΧΕΤ:    1)  Η με αρ. πρωτ.: 217785/Δ1/18-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 6014/τ. Β΄/31-12-

                      2018 και ΦΕΚ 56/τ. Β΄/21-01-2019

     2)  Η με  αρ.  πρωτ.:  Φ.7/16592/Δ1/04-02-2019/ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

 Ο Σύλλογος Διδασκόντων σύμφωνα με την 19η/11-02-2019 Πράξη του εναρμονίζεται με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση και αποφασίζει την παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Σχολείο για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται έως τη λήξη του σχολικού έτους ως ακολούθως:

Το Φεβρουάριο στις 08/02/2019 και 22/02/2019

Το Μάρτιο στις 08/03/2019 και στις 29/03/2019

Τον Απρίλιο στις 05/04/2019 και στις 12/04/2019

Το Μάιο στις 17/05/2019 και στις 31/05/2019

Τον Ιούνιο στις 07/06/2019

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων

του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού.

Δημοσιεύθηκε στην ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση