Βουλή των Ελλήνων

Έπιπλα της εποχής του Βασιλιά Γεωργίου του Α΄στην έκθεση της Βουλής.

Έπιπλα της εποχής του Βασιλιά Γεωργίου του Α΄.

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.