Βουλή των Ελλήνων

Άποψη της ζωφόρου και της φατνωματικής οροφής στην αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου.

Άποψη της ζωφόρου.

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.