Βουλή των Ελλήνων

Η ανακαινισμένη οροφή του κλιμακοστασίου.

Η ανακαινισμένη οροφή του κλιμακοστασίου.

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.