Βουλή των Ελλήνων

Το μεγάλο κλιμακοστάσιο με την πρόσφατα ανακαινισμένη φατνωματική οροφή.

Το μεγάλο κλιμακοστάσιο.

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.