Βουλή των Ελλήνων

Το μεγάλο κλιμακοστάσιο που διατηρείται από την οθωνική περίοδο.

Η κεντρική κλίμακα της Βουλής.

Athens-Greece

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.