Σημαντικά

Σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης χαρτιού και συνετής διαχείρισης των φυσικών πόρων για την προστασία του περιβάλλοντος, οι ανακοινώσεις του σχολείου που αφορούν την ενημέρωσή των γονέων και κηδεμόνων, θα αναρτώνται μόνο στο ιστολόγιο του σχολείου.
Όσοι  γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, παρακαλούμε να συμπληρώσουν ένα έγγραφο όπως το ακόλουθο, ώστε να ενημερώνονται έντυπα.

Παρακαλώ να με ενημερώνετε με έντυπη ανακοίνωση.

Ονοματεπώνυμο γονέα:………………………………………

Ονοματεπώνυμο μαθητή:……………………………………

Τάξη μαθητή:……………………………………………………

                                 Υπογραφή Γονέα

                  ………………………………………………


Χρήση κινητών

Σύμφωνα με την Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 εγκύκλιο του ΥπΠΕΘ, το ΠΔ 28/15 (34Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», το ν. 2472/1997 (50Α΄) «Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
σας υπενθυμίζουμε ότι η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής ή παιχνιδιού που έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας εικόνας ή ήχου απαγορεύεται αυστηρά στο χώρο του σχολείου ή σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Την ευθύνη, για την κατοχή από μαθητές αυτών των συσκευών, την φέρει κατεξοχήν ο γονέας/κηδεμόνας του κάθε μαθητή.
Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω, η συσκευή θα φυλάσσεται στο σχολείο και θα την παραλαμβάνει ο γονέας από τη Δ/νση του σχολείου.


Τσάντα στο σχολείο

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. Φ.7/219218/Δ1/13-12-2017 και την υπ.αριθμ. Φ.7/ΦΜ/139107/Δ1 εγκύκλιους του ΥΠΕΘ, εφαρμόζεται η δράση «Η τσάντα στο σχολείο».
Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών για δύο (2) Σαββατοκύριακα του μήνα στο σχολείο.
Παρακαλούνται οι γονείς να φροντίζουν ώστε το Σαββατοκύριακο παραμονής της τσάντας στο σχολείο, οι μαθητές να παίρνουν μαζί τους τις κασετίνες τους και όποια άλλα αντικείμενα περιέχουν αυτές, πλην των βιβλίων.

Δείτε ποιες μέρες παραμένει η τσάντα στο σχολείο