Αρχείο ετικέτας φθειρίαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ

   ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. (Α.Π. 137318/Γ7/14-12-2011)

«Διαβίβαση εγγράφου του Υπ. Υγείας που αφορά στη Φθειρίαση  και την αντιμετώπισή της»

Διαμορφωμένο (2 σελίδες ανά φύλλο)

>Έγγραφο του Υπ. Υγείας για την αντιμετώπιση της Φθειρίασης

>

>