Αρχείο ετικέτας Υπουργείο υγείας

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΣΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ

  Νέα εκστρατεία αντιλυσσικού εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων από αέρος ( Οκτώβριος – Νοέμβριος 2014). Οδηγίες για ευρισκόμενους στην ύπαιθρο

ΝΕΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ΑΔΥΜ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή  (Α.Δ.Υ.Μ.)»

 

Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή  (Α.Δ.Υ.Μ.)

 

Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Α.Δ.Υ.Μ.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ερμηνευτική εγκύκλιος για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)