Αρχείο ετικέτας Προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟ

  Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση
του/της Σχολικού/ής Τροχονόμου

 Ο Διευθυντής του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης,

 Έχοντας υπόψη,

την από 16/06/2020, Υπεύθυνη Δήλωση της Σχολικής Τροχονόμου του σχολείου, στην οποία αναφέρει ότι δεν θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της για το σχολικό έτος 2020 – 2021,

καλεί όσες/όσους επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως σχολικοί τροχονόμοι, για το σχολικό έτος 2020 – 2021, να καταθέσουν αίτηση στο Γραφείο του Διευθυντή του σχολείου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

Προηγούνται γονείς που έχουν παιδιά στο σχολείο, χωρίς να αποκλείονται άλλα ενδιαφερόμενα άτομα. Η επιλογή του ατόμου που θα αναλάβει καθήκοντα Σχολικού Τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή η οποία αποτελείται από:

  1. Τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ως Πρόεδρο (με αναπληρωτή του τον Υποδιευθυντή).
  2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης ή τον Αντιπρόεδρο.
  3. Την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (ή εκπρόσωπό της),  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: Από την Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, από 07.00΄ π.μ. έως και 13.15΄ μ.μ.  

 ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

 Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του/της Σχολικού/ής Τροχονόμου

Αρχείο Pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ/ΚΗΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Σχολικού Τροχονόμου

Αρχείο Pdf

ΠΡΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας στη Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα), σύμφωνα με τον προγραμματισμό επισκέψεων του Συλλόγου Διδασκόντων