ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2013 – 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

  6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Κατερίνη 24/05/2013

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών  της Β΄ Τάξης,

            θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα διδασκαλίας της κολύμβησης, που υλοποιείται σε δημοτικά σχολεία της Πιερίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μία καινοτόμο δράση, που έχει βραβευτεί από το Υπουργείο Παιδείας, εφαρμόζεται για πέμπτη συνεχή χρονιά και θα συνεχιστεί κατά τη νέα σχολική χρονιά 2013 – 2014.

Οι μαθητές παρακολουθούν για δύο τρίμηνα (ένα στην Γ΄ Τάξη και ένα στην Δ΄ Τάξη), δύο κύκλους διδασκαλίας των 10-12 δίωρων μαθημάτων, όπου μαθαίνουν βασικές κολυμβητικές δεξιότητες, αρχές αυτοδιάσωσης και ναυαγοσωστικής. Το πρόγραμμα υλοποιείται από 4 εξειδικευμένους γυμναστές, που έχουν διατεθεί από τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας για το σκοπό αυτό. Η αναλογία εκπαιδευτικού μαθητών είναι το ανώτερο 1:10. Τα μαθήματα διεξάγονται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο εντός των σχολικών ωρών (αντί της γυμναστικής). Ο γυμναστής του σχολείου συνοδεύει τους μαθητές/τριες στις μετακινήσεις τους.

Για να συμμετάσχει ένα σχολικό τμήμα στο πρόγραμμα απαιτείται η ελάχιστη συμμετοχή των  ¾ του τμήματος. Για τη συμμετοχή του παιδιού σας θα πρέπει να υποβάλλετε την πιο κάτω σχετική υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο, σημειώνοντας [Χ] στο αντίστοιχο πεδίο.

Η μόνη οικονομική επιβάρυνση αφορά την μετακίνηση των μαθητών (μία φορά την εβδομάδα), στη διαδρομή «Σχολείο – Κολυμβητήριο – Σχολείο», η οποία θα σας γνωστοποιηθεί πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος.

Με εκτίμηση,

  Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων

Ο Διευθυντής

 Ιωάννης Οργανόπουλος

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ – ΚΗΔΕΜΟΝΑ

    Ο/Η  παρακάτω υπογράφ…..    ……………………………………………………… γονέας/κηδεμόνας τ…

μαθητ…  ……………………………………………………. της  Τρίτης (Γ΄) Τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης,

δ η λ  ώ ν ω   υ π ε ύ θ υ ν α

 ότι

[   ] επιτρέπω στο παιδί μου να λάβει μέρος κατά τη σχολική χρονιά 2013 – 2014, στο Πρόγραμμα Κολύμβησης,  που θα υλοποιηθεί σε 12 δίωρα μαθήματα,  στην Πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κατερίνης.

   [   ] επιτρέπω στο παιδί μου μόνο να μεταβαίνει στο Κολυμβητήριο και να παρακολουθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα από τις κερκίδες.

[   ]   Δεν επιθυμώ κανένα από δύο τα παραπάνω

Η μετάβαση θα γίνεται με Λεωφορείο.

Θα επιβαρυνθώ το κόστος μετακίνησης από και προς το σχολείο, το οποίο θα μου γνωστοποιηθεί με την έναρξη του προγράμματος.

  Ο/Η Δηλ……

(Υπογραφή) …………………………………………………….

(Ονοματεπώνυμο) ……………………………………………………….

Αρχείο Word     Αρχείο PDF