ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2012 – 2013

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ Α1
Υπεύθυνη Τμήματος: Σεϊταρίδου Ευμορφία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α2
Υπεύθυνη Τμήματος: Αντωνογιάννη Χριστίνα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α3
Υπεύθυνη Τμήματος: Ζαγάρα Αικατερίνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1
Υπεύθυνη Τμήματος: Μπαμπαλή Ειρήνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β2
Υπεύθυνη Τμήματος: Μπουκουβάλα Ευαγγελία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β3 Υπεύθυνη Τμήματος: Σωτηριάδου Ευγνωσία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ1
Υπεύθυνη Τμήματος: Χαραλαμπίδου Σωτηρία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ2
Υπεύθυνος Τμήματος: Οικονομίκου Αλεξία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ1 Υπεύθυνη Τμήματος:  Λαμπριανίδου Σοφία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ2
Υπεύθυνη Τμήματος: Κοκαρίδα Βάια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ3
Υπεύθυνη Τμήματος: Τσιαδήρα Αθανασία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε1
Υπεύθυνος Τμήματος:  Τζιουβάρας Ιωάννης (μέχρι 21/12/2012) – Σακκά Κωνσταντίνα (από 08/01/2013)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε2
Υπεύθυνος Τμήματος: Μαυρίδου Βασιλική
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε3
Υπεύθυνη Τμήματος:  Πουλικίδου Μαρία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ1
Υπεύθυνη Τμήματος: Δημητριάδης Ιωάννης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ2
Υπεύθυνος Τμήματος:  Αναγνωστοπούλου Χαμαϊδή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ