Από 6 έως και 20 Μαΐου 2019 και ώρες 8:20 – 9:30 π.μ. και 12:00 – 13:30 μ.μ., οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας.

Στην Α΄ τάξη εγγράφονται μαθητές/-ήτριες που γεννήθηκαν το 2013.

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:

  1. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου (θα δοθεί από τα νηπιαγωγεία, πριν τη λήξη των μαθημάτων).
  2. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/-ήτριας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας, συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας κ.λ.π.).
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή/-ήτριας (Θα δίνεται σχετικό έντυπο από το σχολείο το οποίο θα συμπληρώσει παιδίατρος ή άλλος γιατρός και θα προσκομίζεται στο σχολείο ως τις 16 Σεπτεμβρίου)
  4. Βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  5. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται την ώρα της εγγραφής από τους υπεύθυνους εγγραφών) η οποία συμπληρώνεται από τους γονείς/κηδεμόνες με τα ακριβή στοιχεία των μαθητών/-τριών ώστε να γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση Πιστοποιητικών Γέννησης ή Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης των παιδιών.

Παρατηρήσεις:

  1. Κατά την εγγραφή πρέπει να προσκομίζονται οι γνωματεύσεις ΚΕΣΥ ή άλλου φορέα, ή βεβαιώσεις ασθένειας, σε περίπτωση που υπάρχουν.
  2. Σε περίπτωση δικαστικής απόφασης για την επιμέλεια του παιδιού, προσκομίζεται το αντίστοιχο δικαιολογητικό.