Μπορείς να σπάσεις τα μπαλόνια;

Μπαλόνια 1

Λέξεις τύπου σφσφ

Μπαλόνια 2

Λέξεις τύπου σφσφς

Μπαλόνια 3

Λέξεις τύπου σφσφσφ

Μπαλόνια 4

Λέξεις τύπου σφσφσφς, φσφσφ. φσφσφς

Μπαλόνια 5

Λέξεις που έχουν συλλαβές τύπου σύμφωνο-δίψηφο φωνήεν

Μπαλόνια 6

Λέξεις που έχουν συλλαβές με μπ, ντ, γκ, γγ, τσ, τζ

Μπαλόνια 7

Λέξεις που έχουν συλλαβές τύπου σύμφωνο-συνδυασμός

Μπαλόνια 8

Λέξεις που έχουν συλλαβές τύπου σύμφωνο-ρ-φωνήεν

Μπαλόνια 9

Λέξεις που έχουν συλλαβές τύπου ρ-σύμφωνο-φωνήεν

Μπαλόνια 10

Λέξεις που έχουν συλλαβές τύπου σλφ και λσφ

 

 

Αφήστε μια απάντηση