Μαθηματικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3o μάθημα   2/4

Πολλαπλασιάζω και διαιρώ με το 10, 100, 1.000 ακέραιους και δεκαδικούς αριθμούς

Πολλαπλασιάζω με το 10   100  1.000

Μόνο τους πολλαπλασιασμούςΛήψη αρχείου

2ο Μάθημα

Από τον δεκαδικό αριθμό στα δεκαδικά κλάσματα και αντίστροφα.

ΠαρουσίασηΛήψη αρχείου

 

 

1 ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Δεκαδικοί αριθμοί

Δεκαδικά κλάσματα-δεκαδικοί αριθμοί

Εξάσκηση-αριθμογραμμήΛήψη αρχείου

Μετατροπές δεκαδικά κλάσματα-αριθμοίΛήψη αρχείου