Εφαρμογή-επέκταση-επανάληψη

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΕΝΌΤΗΤΆ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ.Λήψη αρχείου

 

θεματολογία και παραδείγματα για το επαναληπτικό τις ενότητας: «Στη γη και στη θάλασσα».

Α) Ακούω και γράφω με τις ορθογραφίες που αφορούν τα κεφάλαια της ενότητας.

Β)1)Θα κλίνουμε τρία ουσιαστικά ένα για κάθε γένος.

Π.χ.

Ενικός αριθμός

Ονομ. ο δάσκαλος      η μάγισσα           το μωρό

Γεν. του δασκάλου    της  ……….           του ……..

2) Συμπλήρωσε τις συνώνυμες λέξεις: (ωραίος, …….)

όμορφος-ωραίος

3) Θα υπάρχει κείμενο όπου θα πρέπει να συμπληρώσουμε το οριστικό άρθρο «της» (γενική ενικού) ή «τις» (αιτιατική πληθυντικού).

4)Παρομοιώσεις. Αντιστοίχιση, όπου θα υπάρχει μία στήλη με ονόματα (ουσιαστικά ή επίθετα) και άλλη μία με φράσεις με το «σαν» .

π.χ. από τη μία στήλη θα μπορούσαν να αντιστοιχίσουν το «κόκκινο» με το «σαν παντζάρι» της άλλης στήλης.

5)Πάθη φωνηέντων.

Να βάλουν απόστροφο αντί για το φωνήεν ή να την αντικαταστήσουν (την απόστροφο) με το φωνήεν που λείπει.

π.χ. με έσωσε      μ’ έσωσε

ή

τα ‘σωσε            τα έσωσε