Εφαρμογή-επέκταση-επανάληψη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΣ

Θεματικές περιοχές και παραδείγματα.

Ακούω και γράφω.

1)Να σχηματίσουν τον Παρατατικό και τον Αόριστο στο α’ ενικό πρόσωπο: π.χ.

ακούω                άκουγα                άκουσα

γελάω                …………..              …………..

2) Σχηματισμός παραθετικών των επιθέτων.

Θα τους δοθεί ένας πίνακας όπου θα πρέπει να συμπληρώσουν τα παραθετικά που λείπουν και στους τρεις βαθμούς (Βιβλίο σελ. 16-17).

Π.χ.

Θετικός              Συγκριτικός                  Υπερθετικός

δυνατός

ικανότερος                       ικανότατος

3)Θα δοθούν ημιτελείς προτάσεις και θα πρέπει να τις συμπληρώσουν χρησιμοποιώντας αιτιολογικούς συνδέσμους (Τετράδιο εργασιών Α τεύχος σελ. 59).  Π.χ.

Νιώθω κουρασμένος  …

Νιώθω κουρασμένος, γιατί δούλευα όλη μέρα.

4)Αρκτικόλεξα

Θα πρέπει να γράψουν ολόκληρη τη σημασία των αρκτικόλεξων (Βιβλίο σελ. 17), π.χ.

Ο.Σ.Ε.         Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας

5) Να σχηματίσουν προτάσεις όπως στο παράδειγμα:

Νίκος – ταχύς  – Θανάσης

Ο Νίκος είναι ταχύτερος από τον Θανάση.

6)Θα πρέπει να κατατάξουν ένα σύνολο λέξεων ανάλογα με τη συλλαβή που τονίζονται (Βιβλίο σελ. 26).

Προπαραλήγουσα    Παραλήγουσα   Λήγουσα.

παράνομη                        έξω                  κακό

7)Κτητικές και προσωπικές αντωνυμίες στην πρόταση:

Κύκλωσε τις προσωπικές και υπογράμμισε τις κτητικές αντωνυμίες (Βιβλίο σελ. 22 και 30):

Μου έδωσε το τετράδιό μου.