Δ1

ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ. Επανάληψη – Quiz

Ομάδες Δ1 για το Γ΄τρίμηνο (Σύμφωνα με τις επιθυμίες των παιδιών):

Μπορείτε να έχετε δίπλα σας όποιον θέλετε από την ομάδα.

Ομάδα Α

1 Χειμώνα Μαρία, 2 Τριανταφυλλίδου Άννα,  3 Κυριακιδου Χρυσή, 4 Γιώργος Λιάτσος,  5 Καμπαλής Παναγιώτης.

Ομάδα Β

Χειμώνα Δήμητρα ,  2 Γιώργος Ανδρουλής, 3 Κιλιγκαρίδου Μαρία, Παντζαρτζίδης Στέφανος.

Ομάδα Γ

1 Γεωργοπούλου Φωτεινή, 2 Λαγομάτης Γρηγόρης,  3 Κουκουνάρης  Θανάσης, 4 Τίκης Χρήστος, 5 Κοϊμτσίδης  Θωμάς.

Εκστρατεία Μ. Αλεξάνδρου

Παράλληλες

Βοιωτική συμμαχία

Περιγραφή ζώου

Οικοσυστήματα Ελλάδας

Ελληνικά οικοσυστήματα.
Παίζω με δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς
Νοηματική γλώσσα
Ακρόπολ,η
https://www.youtube.com/watch?v=Z4jb9hHatyw
https://www.slideshare.net/iliasili/20-16085496
https://www.youtube.com/watch?v=cQRTgQqb5ko
 Δείτε με ποιους κάθεστε το Β’ τρίμηνο:

Ομάδες Δ1:

Ομάδα Α

1 Χειμώνα Μαρία, 2 Κυριακιδου Χρυσή,  3 Γιώργος Ανδρουλής, 4 Παντζαρτζίδης Στέφανος,

Ομάδα Β

Χειμώνα Δήμητρα ,  2 Γεωργοπούλου Φωτεινή, 3 Κουκουνάρης  Θανάσης, Γιώργος Λιάτσος, 5 Λαγομάτης Γρηγόρης,

Ομάδα Γ

1 Τριανταφυλλίδου Άννα, 2 Καμπαλής Παναγιώτης,  3 Κιλιγκαρίδου Μαρία, 4 Τίκης Χρήστος, 5 Κοϊμτσίδης  Θωμάς

Αρχαϊκά χρόνια – ψηφιακό τέστ

Παίζω ποδόσφαιρο με την προπαίδεια.

Οι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες.

Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή Ελλάδα.

Μακεδονία-Θράκη

Νέες αποικίες των Ελλήνων

Πολύγωνα

Η τέχνη και η γραφή

Αστραδενή

Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων

Οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες

 https://www.youtube.com/watch?v=sc0j4jxq4WQ

 

 Δείτε με ποιους κάθεστε το Α’ τρίμηνο:

Ομάδες Δ1:

Ομάδα Α

1 Χειμώνα Μαρία, 2 Τριανταφυλλίδου Άννα, 3 Γιώργος Ανδρουλής, 4 Τίκης Χρήστος, 5 Κουκουνάρης  Θανάσης

Ομάδα Β

Κυριακιδου Χρυσή,  2 Χειμώνα Δήμητρα, 3 Γιώργος Λιάτσος, 4 Λαγομάτης Γρηγόρης, 5 Κοϊμτσίδης  Θωμάς

Ομάδα Γ

1 Παντζαρτζίδης Στέφανος, 2 Καμπαλής Παναγιώτης, 3 Γεωργοπούλου Φωτεινή, 4 Κιλιγκαρίδου Μαρία